Życzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pismo - Życzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z okazji Dnia Edukacji Narodowej"

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za nadesłane życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. A naszej Pani Dyrektor składamy szczere gratulacje za otrzymanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga.

Burmistrz wręcza gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorowi szkoły.