Historia szkoły

W Sieteszy pierwsza wzmianka pochodzi z 1507 roku. Prawdopodobnie była to jedna wydzielona izba np. w organistówce. Istnienie stałej placówki oświatowej w Sieteszy można przyjąć od roku 1844 – była to szkoła parafialna. W 1858 roku wybudowano drewniany budynek z przeznaczeniem do nauczania. Była to szkoła I – go stopnia – czyli jednoklasowa. Pierwszym odnotowanym w źródłach historycznych nauczycielem w Sieteszy był Ignacy Teprag(1840 – 1877). W 1885 roku wzniesiono murowany budynek szkolny mieszczący dwie sale lekcyjne – szkołę przemianowano na dwuklasową. W 1912 roku w Sieteszy były dwie szkoły:

Szkoła główna powszechna im. Św. Jadwigi w środku wsi – czteroklasowa

Szkoła główna powszechna im. Św. Jadwigi w środku wsi

Szkoła powszechna w Sieteszy górnej im. Św. Kazimierza – jednostkowa

Szkoła powszechna w Sieteszy górnej im.św. Kazimierza

W okresie międzywojennym w Sieteszy istniały dwie szkoły:
– szkoła powszechna II – go stopnia organizacyjnego – 6 – klasowa im. Św. Jadwigi
– szkoła powszechna 4 – klasowa w górnej Sieteszy.

W okresie okupacji niemieckiej funkcjonowała Szkoła Powszechna, w której można było uczyć tylko elementarnej wiedzy – rachunków, czytania, pisania. W Sieteszy w czasie okupacji dzia-łało tajne nauczanie  7 kompletów po 6 osób. Po II wojnie światowej utrzymywał się w Sieteszy system nauczania z podziałem na szkołę 7 – klasową macierzystą oraz punkty filialne:  w Sieteszy górnej, Chodakówce i Lipniku.

W szkołach filialnych uczył jeden nauczyciel w klasach 1 – 4. W roku szkolnym 1966/67 wprowadzono system szkoły 8 – klasowej.

W związku z niżem demograficznym zlikwidowane zostały szkoły filialne:

W Chodakówce w 1977 roku.

Filia szkoły w Chodakówce.

W Lipniku w 1978 roku.

Filia szkoły w Lipniku

w Sieteszy górnej 1981 roku.

Filia szkoły w Sieteszy górnej

Budowę obecnego budynku szkolnego ukończono w ramach akcji Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Polski.

Budynek szkolny z roku 2008.