Samorząd uczniowski

Rok szkolny: 2020 / 2021
Przewodnicząca: Anna Statek
Zastępca przewodniczącej: Tomasz Niemczak
Sekretarz: Roksana Markowicz