Dokumenty dla Rodziców

Rekrutacja uczniów do klasy I:
Zarządzenie dyrektora: Pobierz
Regulamin rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025: Pobierz

Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Pobierz
Załącznik 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Pobierz
Załącznik 3 – Oświadczenie rodziców Pobierz

Rekrutacja uczniów do oddziałów przedszkolnych:

Zarządzenie dyrektora: Pobierz
Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025: Pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Pobierz
Załącznik 1 – Oświadczenie o wielodzietności kandydata Pobierz
Załącznik 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata Pobierz
Załącznik 3 – Oświadczenie rodziców Pobierz

Klauzula informacyjna RODO Pobierz