Dokumenty dla Rodziców

Rekrutacja uczniów do klasy I:
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022 / 2023 Pobierz
Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Pobierz
Załącznik 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Pobierz
Załącznik 3 – Oświadczenie rodziców Pobierz

Świetlica szkolna:
Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Pobierz
Oświadczenie dla Rodziców Pobierz