Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 1 – 3

edukacja wczesnoszkolna Pobierz
edukacja informatyczna Pobierz
język angielski Pobierz
religia Pobierz

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 4 – 8

religia Pobierz
język polski Pobierz
język angielski   klasy 4-6 Pobierz klasy 7-8 Pobierz
język niemiecki Pobierz
muzyka Pobierz
plastyka Pobierz
historia Pobierz
wiedza o społeczeństwie Pobierz
przyroda Pobierz
geografia Pobierz
biologia Pobierz
chemia Pobierz
fizyka Pobierz
matematyka Pobierz
informatyka   Pobierz
technika Pobierz
wychowanie fizyczne Pobierz
edukacja dla bezpieczeństwa Pobierz