Udział w programie “Laboratoria Przyszłości” oraz otrzymane wsparcie

Szkoła Podstawowa w Sieteszy w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, przydatnych w codziennym życiu. Laboratoria Przyszłości umożliwią naszym uczniom dostęp do nowoczesnych technologii w dzisiejszym cyfrowym świecie. Dzięki Programowi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać praktyczną wiedzę podczas zajęć lekcyjnych w szkole.