Grono pedagogiczne

mgr Marta Seweryn-Wilk –  dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne.

mgr Małgorzata Bartman – Bułaś – religia, wychowanie do życia w rodzinie.

mgr Alina Dudek – edukacja wczesnoszkolna, przyroda.

mgr Dariusz Dudek – wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka .

mgr  Marzena Drapała – język angielski.

mgr Magdalena Kościńska – język polski.

mgr Katarzyna Kurpiel – biologia.

mgr Jerzy Majcher – edukacja wczesnoszkolna.

mgr Patrycja Florek – nauczyciel wspomagający.

mgr Ewa Nabo – język niemiecki.

mgr Barbara Puszkarewicz – edukacja wczesnoszkolna.

mgr Sylwia Rabczak – pedagog, bibliotekarz

mgr Anna Rosół – matematyka.

mgr Monika Rusinek – chemia.

mgr Wojciech Szatkowski – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, technika, doradztwo zawodowe.

mgr Jolanta Telega – język polski, plastyka.

mgr Julia Hajduk-Roch – psycholog.

mgr Anna Tworek – historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, pedagog specjalny.