Dokumenty szkolne

Statut szkoły Podstawowej Pobierz

Program wychowawczo profilaktyczny Pobierz

Procedury interwencyjne Pobierz

Procedura organizacji zajęć i bezpiecznego funkcjonowania w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W SIETESZY dla uczniów   klas I  – VIII  wraz z wytycznymi w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego  związanego z COVID-19”   obowiązujące od 1 września 2021 r. Pobierz

Koncepcja pracy szkoły Pobierz

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Pobierz