Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
W SIETESZY W ROKU SZK. 2021/2022

  1. 12 listopad 2021 – piątek
  2. 02 maj 2022 – poniedziałek
  3. 24 maj 2022 – wtorek – egzamin
  4. 25 maj 2022 – środa – egzamin
  5. 26 maj 2022 – czwartek – egzamin
  6. 15 czerwiec 2022 – środa – konferencja klasyfikacyjna
  7. 17 czerwiec 2022 – piątek po Bożym Ciele
  8. 20 czerwiec 2022 – poniedziałek

Rada Pedagogiczna w dniu 01.09.2021r. pozytywnie zaopiniowała dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/2022.

Rada Rodziców w dniu 01.09.2021r. pozytywnie zaopiniowała dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/2022.

Samorząd Uczniowski w dniu 01.09.2021r. pozytywnie zaopiniował dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/2022.