Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
W SIETESZY W ROKU SZK. 2023/2024

  1. 31 październik 2023 – wtorek
  2. 02 maj 2023 – wtorek
  3. 22 grudnia 2023 – piątek
  4. 14 maj 2023 – wtorek – egzamin
  5. 15 maj 2023 – środa – egzamin
  6. 16 maj 2023 – czwartek – egzamin
  7. 31 maj 2023 – piątek
  8. 14 czerwiec 2023 – konferencja klasyfikacyjna