Święto Patrona Szkoły

Uczniowie w klasie lekcyjnej po lewej stronie obraz Św. Jadwigi Królowej.

Młodzież z klasy VII wraz ze szkolnym chórkiem z okazji święta patrona szkoły, rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowała program słowno – muzyczny zatytułowany ,,Nie lękajcie się być świętymi”. Program ten przedstawia postać: świętej Jadwigi Królowej, Papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie te postacie odegrały wielką rolę w życiu naszego narodu, przekazywaniu wiary historii, kultury i dziedzictwa narodowego . Przyglądając się życiu działalności i nauczaniu wymienionych świętych młodzież chciała ukazać nam wzory do naśladowania we współczesnym świecie gdzie brakuje dziś autorytetów i zachęcić wszystkich by nie lękali się świętości. Zachęcamy więc do oglądnięcia tego programu który ze względów sanitarnych i panujących obostrzeń przedstawiamy w formie online. 
Program wraz z młodzieżą przygotowali: pan Dariusz Dudek i ks. Robert Rakoczy.