Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Plakat informacyjny Badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
  • Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.
  • Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
  • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
  • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
  • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
  • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.
  • Więcej na spis.gov.pl