Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Napis na tablicy korkowej "Dzień Praw Dziecka"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka klasa IV, V i VI pod opieką Pana Dariusza Dudka
i Pani Małgorzaty Więcław przygotowała inscenizację słowno – muzyczną. Przypomniano podstawowe prawa każdego dziecka jak również jego obowiązki w stosunku do rodziny
i społeczeństwa. Ze względu na sytuację pandemiczną zachęcamy całą społeczność szkolną do obejrzenia relacji z tej uroczystości.