Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Skan dokumentu - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 stycznia 2022 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

z dnia 14 stycznia 2022 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu

uzupełniającym do szkól podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych

przez Miasto i Gminę Kańczuga

 L.p.  Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
    1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r.od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r.
          2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 150 ust. 7 Ustawyod 28.03.2022 r. do 01.04.2022 r.od 04.05.2022 r. do 09.05.2022 r.
    3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychdo 07.04.2022 r.do 13.05.2022 r.
  4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I klasy szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia  od 08.04.2022 r. do 15.04.2022 r.  do 20.05.2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do 22.04.2022 r.  do 27.05.2022 r.