Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej

Drodzy Rodzice.

Od 1 marca 2022r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

Rekrutacja uczniów do klasy I:
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022 / 2023 Pobierz
Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Pobierz
Załącznik 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Pobierz
Załącznik 3 – Oświadczenie rodziców Pobierz