Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów klas I – VIII

Informacja dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów klas I – VIII

Szanowni Państwo, Rodzice naszych uczniów

Informujemy, że od dnia 14.03.2022 r. w ramach środków jakie uzyskamy od Ministerstwa Edukacji i Nauki, planujemy w szkole organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów klas I-VIII.

Zorganizujemy zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

Zajęcia będą odbywały się w grupach ( do 10 osób), których maksymalna liczba uczniów określona jest przez przepisy prawa oświatowego

lub indywidualnie i po zajęciach lekcyjnych lub przed zajęciami.
Zajęcia trwają 45min.

Rodziców, którzy chcą aby ich dzieci brały udział w/w zajęciach prosimy o zgłaszanie takich informacji wychowawcom klasy lub do sekretariatu szkoły do dnia 11.03.2022 r.

Po uzyskaniu informacji poprosimy Państwa o wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Deklaracja dla rodziców w sprawie objęcia ucznia zajęciami wspomagającymi Pobierz