XXI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Zdjęcia grupowe uczniowie kalsy 3 oraz goście w sali lekcyjnej.

”WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM I ZACHĘCAJMY JE DO CZYTANIA!”

29.09.2022r. w naszej szkole obchodziliśmy XXI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Został on ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, patronki tego dnia, jak również autorki książek dla dzieci i młodzieży. Z tej to właśnie okazji na pierwszej lekcji uczniowie klasy III wysłuchali znanej baśni Szewczyk Dratewka Janiny Porazińskiej.Motywem przewodnim dzisiejszego spotkania czytelniczego było znaczenie czynienia dobra, które zawsze do nas powraca. Najważniejszym punktem spotkania było głośne czytanie baśni przez zaproszonych gości. Czytanie rozpoczął wychowawca Jerzy Majcher, następnie zaproszeni goście:

Pani Alicja Dryla – Mama Malwiny Dryla

Pan Tadeusz Rudnicki – Dziadzio Marii Wawro

Pani Grażyna Ulman – Przewodnicząca KGW w Sieteszy

Natalia Nowicka – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Pan Andrzej Ulman – Skarbnik OSP w Sieteszy

Pani Alina Dudek – Nauczyciel Biblioteki Szkolnej SP Sietesz

Czytanie baśni zakończył Pan Dariusz Dudek – Wice Przewodniczący Rady Gminy Kańczuga oraz nauczyciel SP Sietesz.

Po odczytanych fragmentach baśni dzieci odpowiadały na pytania związane z treścią wysłuchanej historii o dzielnym Szewczyku Dratewce. Uczniom podobało się to spotkanie. Stwierdziły, że lubią słuchać różnych historii. Zostały więc zachęcone do wspólnego, wieczornego czytania z rodzicami.

Obiecały również być w kontakcie z naszą Biblioteką, aby wypożyczać coraz to inne, fascynujące książki!

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za udział w dzisiejszym Dniu Głośnym Czytaniu.
więcej na szkolnym Facebooku