Certyfikat Pierwszego Stopnia dla naszej szkoły za działania w ramach programu „SP! Serce i Pomoc”

Certyfikat Pierwszego Stopnia dl Szkoły Podstwawoej w sieteszy za pierwszy rok działan w programie SP! Serce i Pomoc

29 września Pani Dyrektor Marta Seweryn-Wilk odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Certyfikat Pierwszego Stopnia dla naszej szkoły za działania w ramach programu „SP! Serce i Pomoc”. Program, który ma na celu ułatwienie uczniom klas czwartych przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych, jest w naszej szkole kontynuowany również w bieżącym toku szkolnym.

Więcej na szkolnym Facebooku