Lekcja otwarta z języka polskiego

Uczniowie podczas lekcji otwertej z języka polskiego w strojach z inscenizacji.

Dzisiaj uczniowie klasy VIII mieli okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie podczas lekcji otwartej z języka polskiego. Uczniowie przygotowali krótkie inscenizacje na podstawie fragmentów “Pana Tadeusza”.

Celem lekcji była aktywna praca z lekturą obowiązkową, poprzez przygotowanie inscenizacji. Lekcja pozwoliła uczniom na twórcze działanie, rozwijanie kreatywności, a także udoskonaliła umiejętność pracy z tekstem i współdziałania w grupie.

Na lekcji gościliśmy Panią Dyrektor Martę Seweryn-Wilk, Panią Alinę Dudek oraz Rodziców.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i motywacją – m.in. samodzielnie wykonali scenografię oraz przygotowali kostiumy i rekwizyty.

Po zakończeniu inscenizacji odbyła się dyskusja na temat efektów wspólnej pracy, a także ocena przedstawienia przez widzów oraz klasę.

Motywujący jest fakt, że uczniowie tak chętnie biorą udział w “lekcjach teatralnych” i dzięki temu mogą odkrywać ukryty talent. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie tego typu lekcje i w przyszłości widownia będzie liczniejsza.
Więcej na szkolnym Facebooku