Wycieczka edukacyjna do Podkarpackiego Centrum Nauki “Łukasiewicz”

Uczniowie w labolatorium przeprowadzają doświadczenia.

W dniu 16 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Podkarpackiego Centrum Nauki “Łukasiewicz”.

Bezpośrednie spotkanie z nauką z różnych dziedzin (np. lotnictwa, przyrody) rozpoczęli od zwiedzania ekspozycji wewnętrznej.

Miejsce to rozbudziło ich wyobraźnię. Mieli okazję eksperymentować, testować, przeprowadzać doświadczenia z wykorzystaniem interaktywnych eksponatów.

Następnie uczestniczyli w warsztatach chemicznych, biologicznych i FabLab zorganizowanych w prawdziwych, nowoczesnych laboratoriach. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia, które udowodniły, że chemia, czy biologia są niesamowicie ciekawe.

Wycieczka dostarczyła uczniom niezapomnianych wrażeń, a u niektórych rozbudziła fascynację naukowymi nowinkami.
Więcej na szkolnym Facebooku.