Komunikat

Skan dokumentu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku w związku z odnotowanymi przypadkami zachorowań na Legionellozę wnosi o:

 1) wzmożenie szczególnego nadzoru nad instalacjami ciepłej wody w obiektach zamieszkania zbiorowego, w tym domach opieki, szpitalach, hospicjach oraz obiektach użyteczności publicznej (hotele, motele, żłobki, przedszkola, szkoły. internaty, domy dziecka, schroniska, hale sportowe, orliki, pływalnie, kąpieliska, spółdzielnie mieszkaniowe, siłownie itp.). 

2) zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z systemów chłodniczych, w tym wież chłodniczych i instalacji klimatyzacyjnych. 

Legionelloza jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą, nie przenosi się z człowieka na człowieka, stanowi natomiast zagrożenie dla ludzi gdy dostanie się do dróg oddechowych. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna, powstała w wyniku rozprysku wody). 

Podczas oddychania kropelki aerozolu dostają się do dróg oddechowych, a następnie osadzają się na błonach śluzowych nosa lub płucach. Legionella nie przenosi się drogą pokarmową, tj. nie jest niebezpieczna dla człowieka, gdy trafi do układu pokarmowego wraz ze spożytą wodą. Ponadto PPIS w Przeworsku zaleca przekazanie powyższej informacji do podległych jednostek 

Załącznik: 

https://epibaza.pzh.gov.pl/story/legioneloza