Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Sieteszy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Uczniowie na scenie podczas Jasełek.

Wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką wsi Sietesz, KGW w Sieteszy oraz OSP w Sieteszy zorganizowaliśmy w niedzielę 21 stycznia 2024r. Jasełka, wspólne kolędowanie połączone z Dniem Babci i Dziadka.

Pani Dyrektor szkoły, Marta Seweryn-Wilk powitała wszystkich zebranych gości, jednocześnie podkreśliła ważność Babć i Dziadków dla wnucząt. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Żygadło Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, który podziękował wszystkim organizacjom z Naszej Małej Ojczyzny za współpracę i organizację tak pięknego dnia. Następnie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły w montażu słowno – muzycznym o tematyce bożonarodzeniowej. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia i zaśpiewali piosenki dla swoich Babć i Dziadków. Dopełnieniem uczniowskich występów był słodki poczęstunek przygotowany przez KGW w Sieteszy. Pani Dyrektor złożyła podziękowanie Sołtysowi Panu Józefowi Sobal, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich w Sieteszy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieteszy za przekazane środki finansowe dzięki, którym było możliwe zorganizowanie poczęstunku. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy złożyli wolne datki na potrzeby naszej szkoły. Zebrana kwota to 1 845,00 zł.
Więcej zdjęć na szkolnym Facebooku.