Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych

Uczniowie prezentują dyplomy

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyło się podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych, uzyskanych przez uczniów w roku szkolnym 2023/2024. Pani Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele wręczyli wszystkim wyróżniającym się uczniom dyplomy oraz nagrody książkowe, doceniając ich zaangażowanie. Gościliśmy także Pana Bartłomieja Pysz – Naczelnika OSP w Sieteszy, który pogratulował uczniom udziału oraz zajęcia wysokich miejsc w konkursach wiedzy pożarniczej. Wizyta ta była również okazją do zainteresowania uczniów Młodzieżową Drużyną Pożarniczą i włączenia się w działania OSP.

Gratulujemy wszystkim uczniom szczególnych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów